VEILIGHEIDSKUNDIGE | SAFECADDY®


De veiligheidskundige binnen een onderneming, ziekenhuis of andere organisatie draagt door middel van zijn of haar professionele deskundigheid bij om de veiligheid en gezondheid risico's te onderkennen en binnen een omkaderd acceptatieniveau te houden. Bedrijfsprocessen zijn immers nooit zonder gevaren..! Het werkgebied van een veiligheidskundige is divers omdat de veiligheidskundige intern adviseert en in samenwerking veiligheidsbeleid analyseert, actueel houdt en controleert. In een Ziekenhuis heeft, als voorbeeld, de veiligheidskundige de taak om het ZiROP vorm te geven. Vaak heeft deze veiligheidskundige de functie van ZiROP Safety Manager. ZiROP staat voor het Ziekenhuis Rampenopvangplan. In productieomgevingen als voedingsmiddelenindustrie, maakindustrie en andere bedrijfssectoren spelen weer heel andere veiligheid disciplines een rol binnen de werkzaamheden voor de veiligheidskundige. Belangrijk is dat de veiligheidskundige voortdurend op de hoogte is van product innovaties.


De veiligheidskundige kan met de SAFECADDY de bedrijfshulpverlener voorzien van de juiste en snel verrijdbare veiligheidsmiddelen. SAFECADDY brengt bedrijfsveiligheid naar een hoger niveau, overal..! Zowel Indoor & Outdoor. Er gaat geen tijd meer verloren bij het zoeken naar de verbandkoffer, oogspoeling, enzovoort omdat de voor uw bedrijfsprocessen vereiste veiligheidsmiddelen in de SAFECADDY voorhanden zijn. SAFECADDY draagt bij aan het behalen en het bewaken van het immer beoogde doel van veiligheidskundigen binnen bedrijven, ziekenhuizen en organisaties . Namelijk het doel tot het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen arbeidsprocessen.


VEILIGHEIDSKUNDIGE & SAFECADDY®

De veiligheidskundige heeft binnen de voor uw bedrijf of organisatie van toepassing zijnde werkprocessen de focus op veiligheid en gezondheid (RI&E), machineveiligheid certificering en bedrijfshulpverlening. Door interne en externe invloeden veranderen werkprocessen voortdurend. Soms ook door wijzigingen in de regelgeving waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt. Op dit gebied is het zaak om bij veranderingen op de hoogte te blijven en te voorzien in flexibele veiligheidsvoorzieningen. Met de SAFECADDY bieden wij deze wereldwijd ongeëvenaarde en degelijke mobiele veiligheidsoplossing voor Indoor als Outdoor use. SAFECADDY biedt Simply More Safety. 


UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN SAFECADDY®

SAFECADDY® VOOR OPTIMALE VEILIGHEID BIJ:

SAFECADDY® voor optimale bedrijfsveiligheid bij Academisch Ziekenhuis Maastricht. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft voor verdere optimalisatie van de veiligheidsvoorzieningen een groot aantal Safecaddy's van het model Compact-T gekocht. Met de SAFECADDY Compact-T kan men behalve door de wandelgangen van de verschillende ziekenhuis gebouwen nu ook snel veiligheid middelen en specifieke gereedschappen via trappenhuizen verrijden. De SAFECADDY Compact-T is van een speciaal voor traplopen geconstrueerde as en wielen voorzien. Het ontwerp en degelijke constructie van de SAFECADDY Compact-T is ongeëvenaard..!