Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing..! Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens. De meest voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en woonplaats. Echter ook telefoonnummers en de postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Omdat BlusPunt onder andere online bestellingen op naam en opgave van adresgegevens levert dient er aan alle voorwaarden binnen de AVG regelgeving te worden voldaan. Hieromtrent hebben wij het stappenplan voor gegevensverwerking van de Overheid doorlopen om de bescherming van persoonsgegevens te borgen. Neemt u bij vragen of voor informatie gerust contact op.


LEVERING

BlusPunt levert SAFECADDY, brandblussersbrandslanghaspels en aanverwante veiligheidsmiddelen rechtstreeks aan klanten. Andere wijze van levering van artikelen bij spoed of uitzonderlijke grote aantallen vindt tevens vanaf fabrieken en/of direct vanaf de importeur plaats. Hieromtrent hebben wij verwerkersovereenkomsten met onze partners. Deze bedrijven dienen zich net als BlusPunt aan de bepalingen binnen de AVG gegevensverwerking richtlijnen te houden. Via onderstaand contactformulier heeft u de mogelijkheid om u aan met uw e-mailadres voor de periodieke nieuwsbrief aan te melden. E-mailadressen zijn ook persoonsgegevens. Wij zullen nooit ongevraagd de nieuwsbrief verzenden. Komt tot uiting, op welke wijze ook, dat personen niet werkzaam bij BlusPunt contactgegevens gebruiken of misbruiken dan treed BlusPunt op.


RAPPORTAGES

Bij het verrichtten van onderhoud aan blusmiddelen en andere onderhoud diensten wordt rapportage opgemaakt. Ook al deze gegevens bevatten gevoelige gegevens op naam van een persoon en het bedrijf waar onderhoud is verricht. Rapportages vanuit onderhoud werkzaamheden worden digitaal met beveiligingscode beveiligd. Fysieke rapportages worden achter slot en grendel opgeborgen. Rapportages worden na uitvoering incidenteel per email aan de klant verzonden. In de ondertekening van e-mail berichten door medewerker(s) van BlusPunt Brandblussers verzonden is vermeldt dat de informatie in het bericht uitsluitend voor, enkel en alleen de geadresseerde is bestemd. Komt tot uiting dat de geadresseerde zich niet net als BlusPunt Brandblussers aan privacy gegevensverwerking houdt treed BlusPunt Brandblussers op. 


BEWARING GEGEVENS

Bedrijven zijn o.a. voor de Belastingdienst en overige toezichthoudende instanties verplicht om de administratie inclusief persoonsgegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Omdat BlusPunt, in de vorm van een online webwinkel, een online platform op het gebied van (brand)beveiliging biedt hadden wij reeds in (logische) beveiliging maatregelen in de vorm van wachtwoorden en beveiligde opslag van papieren gegevens voorzien. Dit geldt ook voor de hosting providers waar ons online platform door wordt gehost. De gegevensverwerkende serverapparatuur staat bij het hosting bedrijf in beveiligde ICT ruimten zodat u er zeker van bent dat alles in het werk wordt gesteld om persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen en te beschermen. Met het oog op de berichten vanuit de media, door wereldwijde inbreuk in ICT netwerken door computerhacks, blijkt dit absoluut noodzakelijk. Indien formulieren zijn gedigitaliseerd en er een back-up is gemaakt worden fysieke formulieren vernietigd.


Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op.