BHV Gezondheidszorg

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 09:52

BHV in Gezondheidszorg verder optimaliseren? Het optimaliseren van BHV in de Gezondheidszorg is een continue proces en heeft betrekking op zorginstellingen van zeer uiteenlopende aard. In alle sectoren binnen de Gezondheidszorg worden verminderd zelfredzame personen in ziekenhuizen en zorginstellingen opgenomen en behandeld. Binnen zorgbedrijven dient de BHV dus zo geregeld te zijn dat patiënten en cliënten bij calamiteiten onder begeleiding het pand zowel overdag als 's nachts veilig kunnen verlaten. De BHV in de Gezondheidszorg verschilt per type zorgbedrijf hetgeen om maatwerk vraagt. De arbeidsinspectie geeft aan dat BHV in de Gezondheidszorg verdere verbetering behoeft. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan betere bezetting en het oefenen van evacuatie situaties bij calamiteiten. Bij het opzetten van BHV organisaties voor bedrijven in de Gezondheidszorg zijn de eisen vanuit de gebruikersvergunning die de brandweer afgeeft leidend. Binnen elke organisatie is de BHV verplicht. Iedereen moet op calamiteiten als ongeval, brand en ontruiming voorbereid zijn waarbij het zaak is om de BHV-organisatie actueel te houden. Ook de veiligheidsvoorzieningen dient u actueel te houden. Denk aan vervaldata van verpleegmiddelen in verbandkoffers en op tijd keuren van blusmiddelen. Safecaddy-nederland.nl biedt de BHV wagens voor de Gezondheidszorg. BHV wagen Gezondheidszorg in varianten Compact, Standaard en Compact-T. Compacte BHV wagens waarin AED, BHV en EHBO eerste hulpmiddelen in kunnen worden opgeborgen. Zo wordt BHV Gezondheidszorg mobiel waardoor snel naar de plaats van de calamiteit verrijdbaar en wordt kostbare tijd gewonnen..! De BHV wagens zijn met verschillende uitbreidingsmogelijkheden zoals opzetborden uit te rusten en bijzonder geschikt voor optimalisatie van de BHV in de Gezondheidszorg.


«   »