ZiROP

Gepubliceerd op 14 oktober 2020 om 14:23

Wat is ZiROP? Een ZiROP staat voor  Ziekenhuis Rampenopvangplan. Het ZiROP is een rampenopvangplan met daarin richtlijnen en maatregelen die een ziekenhuis neemt wanneer er sprake is van een blijvende en dus grote toestroom van slachtoffers. Het ZiROP bevat per ziekenhuis verschillende maar toch specifieke richtlijnen, procedures en taakomschrijvingen met als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk blijft doen wat hij/zij in de dagelijkse situatie ook doet. Wie beheert het ZiROP? Degene die het beheer van het ZiROP uitvoert stel het Ziekenhuis Rampenopvangplan op, stemt deze met toeleveranciers (o.a. levertijden van materialen) af , houdt het ZiROP actueel  en borgt het ZiROP.  In het Ziekenhuis Rampenopvangplan worden personen van diverse afdelingen opgeleid, getraind en geoefend. SAFECADDY en ZiROP. SAFECADDY kan tijdens calamiteiten een voorname functie, bijvoorbeeld bij het snel verplaatsen van benodigde hulpmiddelen, vervullen. ZiROP: De Wet Toelating Zorginstellingen vereist dat ieder ziekenhuis een Ziekenhuis Rampen Opvang Plan dient te hebben. Tijdens een ramp gaat een ziekenhuis van reguliere zorg naar zorg in een opgeschaalde situatie. Het ziekenhuis wordt in gereedheid gebracht voor opvang van grote aantallen slachtoffers. Een SAFECADDY® is binnen het ZiROP een uitermate handig hulpmiddel. ZiROP als onderdeel van het Noodplan. Het ziekenhuis rampen opvang plan treedt in dus bij grote rampen in werking. Binnen een kort tijdsbestek zullen er dan veel slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd worden. Voor deze situaties wordt het ZiROP opgesteld. Ook vanuit BHV regelgeving worden er eisen gesteld. Het is belangrijk om het ZiROP onderdeel van het bedrijfsnoodplan te maken. ZiROP is het rampenplan van het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht zich voor te bereiden op rampen.


«   »