BEDRIJFSNOODORGANISATIE | SAFECADDY®


De bedrijfsnoodorganisatie binnen bedrijven en instellingen bestaat uit een bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en communicatieplan. De term bedrijfsnoodorganisatie wordt ook met BNO aangeduidt. Omdat het vormgeven van een bedrijfsnoodorganisatie veelomvattend is zijn er dienstverlenende bedrijven die zich in het opstellen van de bedrijfsnoodorganisatie hebben gespecialiseerd. Het doel van een BNO is om tot een sluitend plan te komen zodat een bedrijf of instelling calamiteiten het hoofd kan bieden. De bedrijfsnoodorganisatie biedt hierin houvast waarbij iedere afdeling een rol speelt. Binnen de bedrijfsnoodorganisatie van een bedrijf, instelling of ziekenhuis biedt SAFECADDY de oplossing om bijvoorbeeld snel benodigde eerste hulpmiddelen naar de plaats van een ongeval of andere calamiteit te brengen.


Omdat de bedrijfsnoodorganisatie per bedrijfsvoering verschillend is kunt u de SAFECADDY met precies de veiligheidsartikelen vullen die voor uw bedrijfsorganisatie van toepassing zijn. Hiernaast is het mogelijk om de SAFECADDY met de opzetmodule uit te rusten. De opzetmodule biedt de mogelijkheid om hieraan bijvoorbeeld een kliklijst met veiligheidsinstructie en of veiligheidsartikelen op aan te brengen. Met de SAFECADDY is het mogelijk om de bedrijfsnoodorganisatie branchespecifiek te maken.  Zo is het ZiROP een onderdeel binnen de bedrijfsnoodorganisatie van een ziekenhuis. ZiROP staat voor Ziekenhuis Rampen Opvangplan. Ook vanuit BHV regelgeving worden er binnen ondernemingen en instellingen eisen gesteld. Het is belangrijk om het de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) actueel te houden zodat er aan vereisten wordt voldaan.